လုပ်ငန်းအကျဉ်း

အမွာစကား

ယနေ့အချိန်အခါတွင် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်တိုး၍ လုပ်ဆောင်လာကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှတွင်တိုးတက်နေသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ်စိတ်ဝင်စားမှုရရှိနေပြီး ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလည်း ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးများကို လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ တရားဥပဒေစနစ်နှင့် အခြားကိစ္စရပ်များမှာ အခြားနိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် မတူကွဲပြားလျက်ရှိပြီး အချို့သောပြဿနာများ သို့မဟုတ် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပါသည်။

မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာျဖစ္သည့္ယုဂ်ီစုစုမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဥပေဒေရးရာကိစၥ ရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တူညီသည့္ အရည္အေသြးမ်ားကိုအေျခခံ၍ အလုပ္အပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလံုးစံုျပည့္ဝေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးတဲ့အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ေဆာင္မွဳအျပင္ ဂ်ပန္မွာေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မွဳအတိုင္း ပိုမုိျမန္ဆန္ျပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳကိုေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဟုလည္း ၄င္းအေနျဖင့္သံုးသပ္မိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒါေတြအကုန္လံုးက ေဖာက္သည္ေတြကုိေက်နပ္ႏိုင္ေအာင္ အလံုးစံုမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုေပါင္းစည္း၍ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားအားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳအတြက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးခ်က္ကို အေျခခံျပီး ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ SAGA ASIA ဥပေဒအၾကံေပးကုမၸဏီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

  • ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ျမန္ဆန္တဲ့ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးကိုဘဲေပးပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြထက္ ေခတ္မီတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာက ျမန္ဆန္တဲ့ဝန္ေဆာင္မွဳကသာပိုမိုအေရးၾကီးလို႔ပါဘဲ။ ဒါ့အျပင္ ယင္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕အေျခအေနေတြနဲ႕ဥပေဒေတြကျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္လို႔ပါ။
  • ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးရံုသာမက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးဝန္ ေဆာင္မွဳမ်ားကိုသာ ေပး
  • ေဖာက္သည္မ်ားမွေမးျမန္းစံုစမ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပႆနာ မ်ားကိုခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးရံုသာမက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကိုပါ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
  • လက္ရွိဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားထက္ပိုသည့္ ေဖာက္သည္၏ အျမင္မွတစ္ဆင့္ ယင္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္းပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳကိုေပးပါသည္။

သို႔ေသာ္၂၀၁၆ခုႏွစ္မွစ၍ ယုဂ်ိစုစုမိသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္ တခဟိဆ နဂတႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရံုးခန္းအားစီမံခန္႔ခြဲ႔ခဲ့ျပီး ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အစၥေရးတို႔တြင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွရံုးခန္းနာမည္ကိုလည္း ၂၀၁၉ ဧျပီလ၁ရက္ေန႔တြင္ TNYဥပေဒလုပ္ငန္း(ျမန္မာ)ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

နာမည္ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ္လည္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္ေလးခ်က္သည္ ဆက္ လက္တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္္တု႔ိ၏လုပ္ငန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားၾကား တြင္အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။