အလုပ်သင်များ

အလုပ်သင် ဝန်ထမ်းများအတွက်သတင်းအချက်အလက်

  • နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သင်ယူရန်ဆန္ဒရှိပြီးလိုက်လျော ညီထွေစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူများကို ကြိုဆိုပါသည်။အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်လိုသူများ နှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။

လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက်အလက်

  • အဆင့်မှီသော ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက်အလက် ဖောင် ကိုအသုံးပြုပါ။Word,Excel, PDF ,လက်ရေးဖြင့်လည်းကောင်းလက်ခံပါသည်။
  • ဘာသာရပ်နှင့်ရမှတ်မှတ်တမ်းနောက်ဆုံးရရှိထားသာလက်မှတ်ဖြင့်လျှောက်ထားပါ။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အထက်ပါလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော လိပ်စာအတိုင်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။
တစ်ပတ်ကျော်ကြာကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မည်သည့်အဆက်အသွယ်မှမရရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထပ်မံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Attn: the Recruitment Officer
info@tny-myanmar.com
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင်စာရွက်စာတမ်းများကို လျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာတင်သူထံပြန်လည် အပ်နှံမည်မဟုတ်ပါ။